pojištění vozidel
logo top
Partneři
ALLIANZ
AXA
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
ČPP
ČSOB
DIRECT
GENERALI
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA
KOOPERATIVA
SLAVIA POJIŠŤOVNA
UNIQA
Poradna

Agentura Kryštof s.r.o. - Dobrý den, obchodní vztah znamená, že by mělo byt založeno na psané smlouvě či dohodě. Že majitel souhlasí,...
Dušan - Dobrý den, koupil jsem auto od šéfa které je na leasing, ja mu dal peníze za celé auto ale on ho ještě splácí....
Jiří - Dobrého dne přeji Fungují stále tyto stránky? Děkuji
AGENTURA KRYŠTOF s.r.o. - Vážený pane Ducháč, AXA pojišťovna již v loňském roce přešla pod UNIQA pojišťovna, která ji koupila a která...
Jaromír Ducháč - Nemohu navázat spojení s pojišťovnou AXA. Potřebuji částku zák. odpovědnosti pro letošní platbu a zelenou kartu....
Luboš Korbář - Dobrý den, ztratil jsem zelenou kartu, kam se mám obrátit aby mi byla poslána nová, děkuji za odpověd (l.korbar@seznam.cz)

Více
 

Pojištění vozidel - FAQ

 
> Co je to povinné ručení?
> Kritéria, podle nichž se počítají sazby na povinné ručení.
> Co je to bonus (bezeškodní průběh)?
> Jaké jsou podmínky pro uplatnění bezeškodného průběhu (bonusu)?
> Za jakých podmínek pojištění zaniká/důvody pro zrušení pojistné smlouvy?
> Kdo je to pojistník?
> Co je to pojistná doba a co pojistné období?
> Je možné uzavřít pojistnou smlouvu na osobu,která není vlastníkem vozidla?
> Pokud si u Vás pojistním (online) vozidlo, od jaké doby začne platit pojistka?
> Jak odhlásit přes zimu auto a na jaro znovu příhlásit?
> Mohu změnit způsob placení pojistného z ročního na půlroční?
> Budu prodávat auto, jak mám postupovat při rušení povinného ručení?
> Co dělat, když praskne čelní sklo?
> Ztratil jsem SPZ, co teď?
> Chci si u Vás sjednat online povinné ručení, od kdy bude platné?
> Zapomněl jsem platit povinné ručení, co teď?
> Jak postupovat při nehodě do 100 tis. korun?Otázka - Co je to povinné ručení?

Odpověď: Zvláštní povaha provozu vozidel sebou nese značné riziko škod, jejichž závažnost vyžaduje zvýšenou ochranu poškozených osob. Proto je zákonem upraveno, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je pojištěním povinným, bez něhož motorové vozidlo provozovat nelze. Z povinného ručení má pojištěný právo, aby za něj v případě pojistné události pojistitel nahradil škodu vzniklou jinému v souvislosti s provozem vozidla. Vztahuje se na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Nesplnění zákonné povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu je sankcionováno pokutou do 40.000 Kč. Dále, pokud je provozováno vozidlo bez povinného ručení, vzniká vlastníkovi vozidla povinnost uhradit Kanceláři pojistitelů příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem.
NAHORU


Otázka - Kritéria, podle nichž se počítají sazby na povinné ručení.

Odpověď: Základní členění sazeb u osobních automobilů a motocyklů je dle objemu válců, u nákladních vozidel a přívěsů dle hmotnosti. Některé pojišťovny mají stanoveny sazby na povinné ručení pro všechny klienty stejné bez ohledu na věk pojistníka, stáří vozu či místo bydliště. V současné době však většina pojišťoven používá segmentaci sazeb povinného ručení, v níž zvýhodňuje klienty z menších obcí, vozy starší 10ti let, pojistníky nepodnikatele a nebo také starší řidiče.
NAHORU


Otázka - Co je to bonus (bezeškodní průběh)?

Odpověď: Slovo bonus (bezeškodní průběh) označuje slevu na pojistném získanou za dobu trvání pojištění, v němž nebylo vyplaceno žádné pojistné plnění (doba, ve které nebyla způsobena nehoda). Za každých ukončených 12 měsíců většina pojišťoven odečítá 5% z roční sazby pojistného, některé pojišťovny však odečítají více. Bonusy se uznávají od 1.1.2000, tzn. maximální bezeškodní průběh pro letošní rok 2008 činí 96 – 107 měsíců. Bonus se vztahuje pouze k pojistníkovi, tzn. že lze uplatnit bonus od jiného pojistitele vystavený pouze na jméno pojistníka (osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu na povinné ručení a je zároveň vlastníkem i držitelem/provozovatelem vozidla). U některých pojišťoven je také možno převézt bonus z jednoho člena rodiny na druhého, pokud žijí ve společné domácnosti či z manžela na manželku a naopak.
NAHORU


Otázka - Jaké jsou podmínky pro uplatnění bezeškodného průběhu (bonusu)?

Odpověď: Pro přiznání bonusu je stále u většiny pojišťoven zapotřebí originál potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu vystavený předchozí pojišťovnou po zrušení/výpovědi pojistné smlouvy. Tato sleva (bonus) se může převézt na jakoukoliv pojišťovnu. Každá pojišťovna má stanovenou lhůtu, ve které je pojistník povinnen doložit originál potvrzení. U většiny pojišťoven jsou to 2 měsíce od počátku pojištění, některé jej vyžadují doložit do 1 měsíce od počátku pojištění.
NAHORU


Otázka - Za jakých podmínek pojištění zaniká/důvody pro zrušení pojistné smlouvy?

Odpověď: Pojištění (povinné ručení) zaniká: - uplynutím doby, na kterou bylo pojištění vozidla sjednáno - výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného období - změnou vlastníka vozidla - dnem, kdy přestalo vozidlo fyzicky existovat - dnem dočasného vyřazení vozidla z evidence vozidel - odcizením vozidla - výpovědí do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události
NAHORU


Otázka - Kdo je to pojistník?

Odpověď: Pojistníkem je ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti (povinné ručení), platí pojištění a ve většině případů je i oprávněnou osobou, které je vypláceno pojistné plnění.
NAHORU


Otázka - Co je to pojistná doba a co pojistné období?

Odpověď: Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. Pojistným obdobím je jeden rok (12 kalendářních měsíců)a začíná běžet dnem uvedeným na pojistné smlouvě jako počátek pojištění.
NAHORU


Otázka - Je možné uzavřít pojistnou smlouvu na osobu,která není vlastníkem vozidla?

Odpověď: Vlastník a provozovatel vozidla musí být v pojistce uveden tak, jako ve velkém TP. Pojistník může být jakákoliv osoba, která pojistku sjednává, bude platit pojistné a pojišťovna bude na její adresu zasílat veškerou korespondenci.
NAHORU


Otázka - Pokud si u Vás pojistním (online) vozidlo, od jaké doby začne platit pojistka?

Odpověď: Vaše pojistka bude platná od data uvedeného na objednávce. Pojištění nelze sjednat zpětně, max. 2 měsíce dopředu.
NAHORU


Otázka - Jak odhlásit přes zimu auto a na jaro znovu příhlásit?

Odpověď: Pokud s autem nebudete v zimě jezdit, tak ho můžete dát do depozitu (musíte zajít na příslušný odbor dopravy, mít s sebou SPZ, velký TP a malý TP),zaplatíte 100,-Kč, značky tam můžete mít uložené rok, po roce můžete zažádat ještě o prodloužení na půl roku. Pojistka nezanikne sama od sebe, musíte zajít na pobočku dané pojišťovny a pojistku zrušit. Zrušíte ji na základě kopie TP, kde je uvedeno, že máte vozidlo dočasně vyřazeno. Až budete chtít vozidlo zase uvést do provozu, tak si musíte sjednat pojistku novou a s dokladem o pojištění a velkým TP si zajít na odbor dopravy.
NAHORU


Otázka - Mohu změnit způsob placení pojistného z ročního na půlroční?

Odpověď: Změnit způsob platby pojistného můžete jen k výročí pojistné smlouvy (datum počátku pojištění). Př.: datum počátku pojištění na Vaší smlouvě je 13.1.2006 . Výročí smlouvy tudíž připadá na 13.1.2007. Takže musíte ještě před 13.1.2007 zajít na pobočku pojišťovny a zažádat o změnu plateb pojistného.
NAHORU


Otázka - Budu prodávat auto, jak mám postupovat při rušení povinného ručení?

Odpověď: Pojistnou smlouvu zrušíte na základě kopie kupní smlouvy či kopie TP, kde je již vozidlo odhlášeno, nebo přímo zaregistrováno na nového majitele. Přímo na pobočce podepíšete žádost o zrušení pojistné smlouvy a doložíte danou kopii. Nezapomeňte na vrácení dokladu o pojištění a zelené karty, aby Vám pojišťovna zaslala potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu (bonus).
NAHORU


Otázka - Co dělat, když praskne čelní sklo?

Odpověď: Jedete po silnici, ozve se rána a na čelním skle je najednou vyražená jamka či prasklina. V takové chvíli musíte reagovat rychle. Když čelní sklo nemáte pojištěné, budete totiž muset jeho opravu nebo výměnu platit ze svého. Jediná šance, jak o peníze nepřijít, spočívá v tom, že zastavíte vůz, od něhož kamínek odlétl. Pokud se to podaří a jeho řidič proti tomu nebude nic namítat, bude škoda hrazena z jeho povinného ručení. Musí ale sám zavolat do své pojišťovny a událost nahlásit. Když však s vaším názorem, že kámen odlétl právě od jeho vozu, nebude souhlasit, jste bez šance. Dokazovat, že to tak skutečně bylo, je prakticky nemožné. Pravděpodobnost, že dostižený řidič bude souhlasit s placením nového skla ze svého povinného ručení navíc snižuje fakt, že přijde o slevové bonusy. Vyjádřeno penězi – během následujících let to může být i několik tisíc korun. Jestliže máte jasno v tom, jak bude škoda na autě hrazena, je na čase řešit, co se samotným sklem. Dobrou zprávou je, že ani větší poškození čelního skla už nemusíte bezpodmínečně řešit jeho výměnou. Dnes velmi používaná technologie Glass Repair dokáže zacelit i praskliny dlouhé až 15 centimetrů. Sklo nechte opravit co nejdříve. Prach, vosk z myčky nebo zmrzlá voda opravu ztěžují. Oprava nebo rovnou výměna je nezbytná. Prasklina totiž může být i příčinou toho, že vám policista zakáže pokračovat v jízdě. Přistiženému řidiči navíc ve správním řízení hrozí pět trestných bodů a pokuta pět až deset tisíc korun. Podle zákona sankce hrozí ve chvíli, kdy je prasklina nebo jiné poškození v místech dosahu stěračů větší než dva centimetry. Poškozené čelní sklo se však nesmí opravovat, pokud je poškozené ve výhledu řidiče. Toto místo najdete přibližně takto: jde o obdélník, jehož spodní strana leží asi 30 centimetrů od dolní části skla, horní hrana asi 30 centimetrů od horní části skla, levá boční strana 15 centimetrů od bočního sloupku a pravá strana 15 centimetrů od středu skla. Pojistka se vyplatí Někdy se může stát, že poškození je takové, že před opravou je lepší dát přednost jeho výměně. Pokud ji nechcete platit ze své kapsy, musíte mít sklo pojištěné, případně znát řidiče, od jehož vozu kámen na vaše sklo vyletěl. Z jeho povinného ručení se pak bude hradit škoda. Jistotu, jak neplatit za výměnu skla, nabízí jeho připojištění v rámci povinného ručení nebo uzavření havarijní pojistky. Ti, kteří si výměnu skla budou hradit za své peníze, musí počítat s přibližně dvěma tisíci, které výměna bez samotného skla stojí. Cena samotného čelního skla závisí na značce a stáří vozidla a na tom, zda je okno tónované či vyhřívané.
NAHORU


Otázka - Ztratil jsem SPZ, co teď?

Odpověď: Ztratili jste „espézetku”? Domů pojedete vlakem...Pokuta pět až deset tisíc korun a rok bez řidičského průkazu. Takový je trest, který nově hrozí řidičům, kteří jedou v autě nebo na motorce s nečitelnou nebo zcela chybějící registrační značkou. Změna má především znepříjemnit život řidičům aut, kteří se zakrytím či odmontováním přední značky snaží vyhnout pokutám za rychlou jízdu. Jestliže je radar vyfotí při překročení rychlosti, policisté prakticky nemají šanci vypátrat majitele vozu. Motorkáři si zase svoji značku často ohýbají nebo ji překrývají dámskými kalhotkami. Za to jim až dosud hrozila nejvýše tisícikorunová pokuta. Policisté teď mohou být mnohem přísnější - uložit až 10 tisíc pokuty a na rok zakázat řízení. Bez trestu jen s pomocí svědka Postihy ale mohou ztížit život i řidičům, kteří registrační značku ztratí náhodou, případně jim ji někdo ukradne. Bez ní totiž auto nesmí vyjet na silnici. Když majitel vozu zjistí, že mu byla značka ukradena, měl by to ohlásit na policii. Ta to bude vyšetřovat jako krádež. S autem se ale bez značky přesto vyjíždět nesmí. Problém může nastat i tehdy, když značku ztratíte třeba během služební cesty. "Pokud řidič pojede například z Prahy do Karlových Varů a tam zjistí, že značku nemá, musí jet zpátky jinak. Svým autem může odjet, až když bude mít značky nové," říká Karel Hanzelka z ministerstva dopravy. Nepomůže ani to, když ztrátu ohlásí policii. Nastat může i varianta, kdy značku ztratíte během jízdy aniž byste o tom věděli a při běžné silniční kontrole vás zastaví policisté. "Ti mají povinnost tento přestupek předat do správního řízení. Nebudou ale bránit v tom, aby řidič dojel domů. Pak už je na něm, jestli ve správním řízení dokáže, že na cestu vyjížděl i s oběma registračními značkami," říká ministerský úředník. Samotná výmluva, že o ztrátě nevěděl, stačit nebude. "Bude potřebovat ještě svědectví další osoby , případně jiný důkaz , kterým může být například fotografie ," radí Karel Hanzelka, podle něhož by si každý řidič měl uvědomit, že je před jízdou povinen zkontrolovat stav svého auta. A to i včetně toho, zda na něm má čitelné registrační značky. Nová značka na počkání za 450 korun Náhradní registrační značky vydávají úředníci v obcích s rozšířenou působností, ve větších městech na magistrátech. Na úřad je potřeba vzít velký a malý technický průkaz od vozu, zbylou značku a občanský průkaz. V úřední dny Vám značku s novým číslem vystaví na počkání. Stojí to 450 korun. V budoucnu by tento problém mohl odpadnout. Na ministerstvu dopravy se připravuje změna zákona, která by umožnila vydat i značku třetí, která je stejná jako dvě původní." Snažíme tím vyjít vstříc hlavně řidičům, kteří vozí kola na nosiči za autem. Ti dnes značku musí přehazovat. Je ale pravda, že by si o ni mohli zažádat i ti, kteří by ji chtěli mít v záloze jen pro případ ztráty," uvažuje Karel Hanzelka. To ale bude možné nejdřív v roce 2009.
NAHORU


Otázka - Chci si u Vás sjednat online povinné ručení, od kdy bude platné?

Odpověď: Pojistka bude platná od data které uvedete. Bude zpracována v pracovní dny (PO-PÁ 8:00-16:30) a ještě ten den je odeslána obyčejnou poštou. Na požádání emailem nebo telefonicky je možné nascenovat doklad o pojištění a poslat Vám ho na email.
NAHORU


Otázka - Zapomněl jsem platit povinné ručení, co teď?

Odpověď: Za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno, zaplatí majitel či provozovatel vozidla s platností od ledna 2009 příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Denní sazba příspěvku se pohybuje podle druhu vozidla od 20 do 300 Kč. Příspěvek narůstá každým dnem, kdy je vozidlo nepojištěno. Příspěvek nepojištěných do garančního fondu (GF) se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 budou mít povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Tuto povinnost nově zavádí § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny poškozeným v zákoně stanovených případech náhrady škod z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Výše příspěvku do garančního fondu Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč. Celkový příspěvek se vypočte takto: počet dní x denní sazba + náklady uplatnění Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.).

Tabulka denních sazeb v Kč
Druh vozidlaDenní sazba v Kč
1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm320
2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm330
3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 50
4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 70
5. autobus160
6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg130
7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg300
8. speciální vozidlo80
9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg30
10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo40
11. ostatní vozidla60

Od kdy a za jaké období budu hradit příspěvek do garančního fondu? S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009. Kdo jsou osoby povinné hradit příspěvek do garančního fondu? Osobami, které jsou povinny hradit příspěvek do garančního fondu, jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., vlastník a provozovatel vozidla evidovaného v registru vozidel. Stejně tak je to každá jiná osoba, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující/nový vlastník či dědic vozidla). Všechny tyto osoby (pokud se jedná o odlišné osoby) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i druhému solidárnímu dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou je jejich interní záležitostí.


NAHORU


Otázka - Jak postupovat při nehodě do 100 tis. korun?

Odpověď: Kvůli sněhu a kluzkým vozovkám v posledních dnech podle pojišťoven narůstá počet menších dopravních nehod s hranicí škody do 100 tis. korun.
Motoristé často zmatkují a nevědí, jak nepříjemnou situaci řešit, aby pojistná událost byla co nejrychleji vyřízena. Upozornila na to Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. K nehodě, při níž nedojde ke zranění a je účastníky vyloučen alkohol či návykové látky a jejíž škodu odhadnou na méně než sto tisíc korun, není třeba volat policii. Kolize však vyžaduje důkladné zdokumentování od samotných účastníků nehody.

Mějte v autě formulář
Jestliže není nutné policii volat (V praxi je dobré vzít v úvahu, že celkovou škodu sto tisíc korun na vozidlech dosáhnete v podstatě raz dva. Jen přední sdružené světlo na běžných vozidlech přijde na deset až patnáct tisíc korun včetně montáže.)a je-li již místo nehody zabezpečeno z hlediska silničního provozu (například výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti od vozidla – alespoň 50 metrů), musí účastníci nehody vyplnit formulář „ Záznam o dopravní nehodě“, kde jsou kontaktní údaje, všechny okolnosti nehody – nákresy a podpisy obou účastníků nehody – nutné!
Buď se jedná o formulář, který vám vydá vaše pojišťovna, nebo o tzv. jednotný evropský formulář, který uznávají všechny pojišťovny. Doporučuje se mít alespoň dva tyto formuláře stále u sebe ve vozidle.
Dále byste již rovnou z místa měli kontaktovat svou pojišťovnu a po telefonu učinit nahlášení nehody, kdy vám bude ihned přiděleno číslo pojistné události a pojišťovna sdělí další konkrétní postup, například kde lze vozidlo opravit.
„Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně odevzdat vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě pojistiteli,“ zdůraznila Kotyrová.

Udělat fotodokumentaci
Dále se doporučuje pořídit fotodokumentaci na místě nehody, například prostřednictvím mobilního telefonu, a rovněž, pokud je to možné, zajistit svědecké výpovědi.

Jasný viník
Mají-li se účastníci nehody dohodnout na místě, tak musí být také zcela zřejmé, kdo je viníkem nehody, tedy například kdo nedá přednost v jízdě nebo třeba ten, kdo narazí zezadu. Zvažte si rovněž, zda vezmete vinu plně na sebe, protože někdy se vina rozděluje na polovic, a to například když ten, kdo měl sice přednost, jel prokazatelně výrazně rychleji než je na daném místě předepsaná maximální rychlost. To mohou prokázat brzdné stopy. Ty se však v zimě obtížně určují.

Kdy volat policii?
Je-li někdo zraněn nebo usmrcen. Odhadovaná výše škody je vyšší než 100 tisíc Kč. Došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace či jejích součástí, jako jsou svodidla, dopravní značky. Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby.
NAHORU 
Pojištění vozidel   |  email: ppp.krystof@seznam.cz   |  tel.: +420 777 919 791
Copyright 2010-24 |  Design by 360co |  Hosting