pojištění vozidel
logo top
Partneři
ALLIANZ
AXA
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
ČPP
ČSOB
DIRECT
GENERALI
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA
KOOPERATIVA
SLAVIA POJIŠŤOVNA
UNIQA
Poradna

Agentura Kryštof s.r.o. - Dobrý den, obchodní vztah znamená, že by mělo byt založeno na psané smlouvě či dohodě. Že majitel souhlasí,...
Dušan - Dobrý den, koupil jsem auto od šéfa které je na leasing, ja mu dal peníze za celé auto ale on ho ještě splácí....
Jiří - Dobrého dne přeji Fungují stále tyto stránky? Děkuji
AGENTURA KRYŠTOF s.r.o. - Vážený pane Ducháč, AXA pojišťovna již v loňském roce přešla pod UNIQA pojišťovna, která ji koupila a která...
Jaromír Ducháč - Nemohu navázat spojení s pojišťovnou AXA. Potřebuji částku zák. odpovědnosti pro letošní platbu a zelenou kartu....
Luboš Korbář - Dobrý den, ztratil jsem zelenou kartu, kam se mám obrátit aby mi byla poslána nová, děkuji za odpověd (l.korbar@seznam.cz)

Více
 

Novinky - Pojištění vozidel


1.11.2018 - Změny v STK od 1.1.2018, prodloužení STK u motocyklů
Změna zákona, která vyšla v platnost 1.10.2018 jistě potěší všechny motorkáře. Frekvence návštěv STK se u motocyklů snižuje, budou muset kontrolu podstoupit po 6 letech od nákupu nového stroje a pak ve čtyřletých intervalech. Tato změna se ale vztahuje i na vozidla, která STK absolvovala již před účinností změny zákona, takže například motocykl, kterému by podle staré úpravy STK končila po dvou letech dnes ve skutečnosti končí až za dva roky. Provozovatel má možnost požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vylepení kontrolní nálepky a provedení zápisu do technického průkazu silničního vozidla. Pokud se tak rozhodne učinit, musí předložit: - technický průkaz silničního vozidla, - registrační značku, - žádost používanou pro změnu ostatních údajů v registru silničních vozidel. Tento úkon se provádí z důvodu změny zákona, není tedy vybírán žádný správní poplatek. Pokud provozovatel o tento úkon nepožádá, lhůta následující technické prohlídky bude podle novely zákona rovněž prodloužena o 2 roky, a to bez ohledu na údaje vyznačené na kontrolní nálepce a v technickém průkazu silničního vozidla. Motorky nad 400 kg hmotnosti také nově nebudou muset absolvovat měření emisí, podobně jako mopedy. „Motorkářům jsme vyšli vstříc. Ve většině případů se jedná o hobby záležitost, své stroje motorkáři zpravidla udržují ve velmi dobrém technickém stavu. Praxe navíc ukázala, že lhůta 4 roky pro pravidelnou kontrolu na STK je dostačující,“ vysvětluje ministr Ťok. S novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“) ohledně aplikace § 40 a § 79 Vás čekají tyto změny. 1. Změny v § 40 novely zákona týkající se platnosti technické prohlídky u vozidel kategorie L jsou účinné od 1. 10. 2018. Silniční vozidlo zapsané do registru silničních vozidel a přistavené k pravidelné technické prohlídce do 1. 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. 2. Podle § 40 odst. 4 a 5 novely zákona se u již registrovaného vozidla v jiném státě lhůta pro následnou technickou prohlídku počítá ode dne provedení poslední technické prohlídky, nikoliv ode dne registrace, jak bylo uvedeno v § 42 dosavadní právní úpravy. 3. V případě změny účelu určení silničního vozidla z vozidla taxislužby, vozidla s právem přednosti v jízdě a vozidla půjčovny automobilů určené k nájmu na vozidlo pro obecné užití se lhůta pro příští pravidelnou technickou prohlídku stanovuje a vyznačuje ve prospěch žadatele. Nové vozidlo užívané devět měsíců v autopůjčovně, které bude následně prodáno a užito v obecném užití bude mít lhůtu pro příští technickou prohlídku vyznačenu podle § 40 odst. 1 a 3 novely zákona. 4. V § 79 novely zákona u vozidel kategorií C, T a R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 se novelou zákona zkrácená lhůta po 1. 10. 2018 neuplatní. Bude tedy platit dříve vyznačená lhůta v technickém průkazu zvláštního vozidla.

ZPĚT
 
Pojištění vozidel   |  email: ppp.krystof@seznam.cz   |  tel.: +420 777 919 791
Copyright 2010-24 |  Design by 360co |  Hosting